Velkommen til dugnad
19. august, 10:00. Gratis lunsj og middag!
... det kommer flere i løpet av høsten 2017