Kontaktinformasjon


Utleieansvarlige
Ivar Asbjørn Bredesen

utleie[at]nordmarkskapellet.no

 

Kapellrådsleder
Marielle & Matthias Gleiss

leder[at]nordmarkskapellet.no
941 56 131


Talersekretær
Rut Severinsen

taler[at]nordmarkskapellet.no

Øyvind Dreggevik


Forretningsfører
Øyvind Dreggevik

regnskap[at]nordmarkskapellet.noPostadresse:
 Nordmarkskapellet
 c/o M. Gleiss
 Oskar Braatens gate 2
 0474 Oslo
Kontonummer: 0530 31 10897
Vipps: Nordmarkskapellet

Organisasjonsnummer: 981267583 (under Oslo Kristelige Studentlag)