Bygget på dugnad i 1933

Nordmarkskapellet ble tegnet i 1924 av Norges første kvinnelige arkitekt, Kathinka Lexow (1889-1978). Kapellet ble bygget på dugnad og ble innviet 2. april 1933. Siden da er kapellbygningen blitt utvidet flere ganger. Lagshytta er en frittstående bygning, ti meter unna kapellbygningen, som ble satt opp på 1960-tallet. Siste ombygging var i 1995 da det ble laget et moderne storkjøkken i kapellbygningen. 

Nordmarkskapellet eies og drives av Oslo Kristelige Studentlag. Den daglige driften utføres av Kapellrådet (leder, utleieansvarlig, innkjøpsansvarlig, regnskapsfører, talersekretær, pianistsekretær) og Kapellkomiteen (husfolket, dvs. "husmødre" og "husfedre" som er i kapellet hver helg). All innsats for kapellet er frivillig og ubetalt. Inntekter får vi hovedsakelig gjennom kollekter, utleie og cafésalg på søndagene, samt støtte fra Velferdstingets kulturstyret.

Vi er alltid takknemlige for gaver til drift og vedlikehold av kapellet (Konto 0530 31 10897 med navn og adresse "Nordmarkskapellet, Oslo"), tjeneste som husfolk eller praktisk innsats på dugnadene.